Tủa Chùa: 10 năm xây dựng NTM, tổ chức 139 lớp đào tạo nghề cho LÐNT


Huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LÐNT nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Tủa Chùa đã tổ chức 139 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo cho 4.627 lao động, trong đó 94% lớp đào tạo nghề nông – lâm nghiệp. 100% đối tượng học nghề là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người bị thu hồi đất canh tác.

Tủa Chùa: 10 năm xây dựng NTM, tổ chức 139 lớp đào tạo nghề cho LÐNTHuyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LÐNT nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Hầu hết lao động nông thôn sau đào tạo đã áp dụng những kiến thức, kỹ năng và khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi; nhiều mô hình điểm do các lớp đào tạo nghề xây dựng đã được người dân nhân rộng, có hiệu quả kinh tế. 

Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo đạt 74%, chủ yếu là làm việc tại địa phương.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về vai trò quan trọng của dạy nghề cho lao động nông thôn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn , góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Nhờ đó, khi tổng kết triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% các xã trên địa bàn đều đạt chuẩn tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm.

Thanh LanNguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận