Trường tự quyết liên kết đào tạo, sửa bất cập văn bằng 2


Trường tự quyết liên kết đào tạo, sửa bất cập văn bằng 2 1 Da co diem chuan lop 10 nam 2019 cua TP.HCM – Theo dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học, các trường sẽ được phép triển khai giảng dạy trực tuyến, nhưng không được dạy quá 20% tổng số tín chỉ trong chương trình.

Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học. Quy chế này áp dụng đối với các khóa đào tạo ở trình độ đại học trong các cơ sở giáo dục được phép đào tạo trình độ đại học, không áp dụng đối với hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học, liên kết đào tạo cấp bằng nước ngoài.

Đào tạo trực tuyến không vượt quá 20% số tín chỉ

Theo Dự thảo, chương trình đào tạo trình độ đại học phải được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, không xây dựng chương trình đào tạo theo đơn vị học trình.

Tùy theo tình hình thực tế của trường, thủ trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo sắp xếp thời khoá biểu cho các lớp và quy định cụ thể thời gian hoạt động giảng dạy của trường theo các quy định hiện hành.

Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo. 

Như vậy, việc quy định các trường được phép tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến một phần chương trình đào tạo trình độ đại học sẽ giúp các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, thực hiện hội nhập quốc tế. Hiện nhiều nước trên thế giới đã cho phép điều này như Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan…

Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng đào tạo, các trường chỉ thực hiện nội dung này khi đảm bảo điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo quy định hiện hành.

Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình sẽ cao hơn

Dự thảo cũng đưa ra quy định về việc học cùng lúc hai chương trình cao hơn trước đây. Do đó, sinh viên muốn học cùng lúc hai chương trình phải đáp ứng một trong các điều kiện như đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai trong năm tuyển sinh và có điểm trung bình tích lũy đạt 2,0 trở lên của học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất.

Sau khi kết thúc học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất, có điểm trung bình tích lũy đạt 2,5 trở lên và đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo.

Như vậy, nội dung này đã được sửa đổi với điều kiện cao hơn trước đây. Trước đây, để được học cùng lúc hai chương trình, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện như ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất; sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất, sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

Như vậy, yêu cầu mới này sẽ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho những sinh viên có năng lực thực sự thực hiện được việc học cùng lúc hai chương trình và chuyển đổi ngành nghề sau này khi cần thiết.

Ngoài ra, với yêu cầu này, chỉ những sinh viên thực sự có năng lực mới thực thực hiện được việc học cùng lúc hai chương trình.

Đẩy mạnh quyền tự chủ cho các cơ sở

Nhiều nội dung trong Dự thảo đã đẩy mạnh quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học, trong đó thủ trưởng các cơ sở đào tạo sẽ quy định nội bộ về công tác đào tạo trình độ đại học trên cơ sở Quy chế này và phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần sẽ được thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt,…

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo cũng là người sẽ công nhận tín chỉ đã tích luỹ của người học cũng.

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ sở đào tạo được tự chủ quyết định việc thực hiện liên kết đào tạo, đào tạo cho người đã có bằng đại học khi đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình theo quy định trong Quy chế, thay vì trình đề nghị Bộ GD-ĐT cấp phép như các văn bản hiện hành.

Thúy Nga

Đại học Việt Nam cấp tập "chuyển đổi số" giữa mùa dịchĐại học Việt Nam cấp tập “chuyển đổi số” giữa mùa dịch

 – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, giai đoạn khó khăn này cũng là thời cơ để các trường đại học đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu về chuyển đổi số trong ngành giáo dục.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận