Mỗi năm sẽ đào tạo 1,5 triệu lao động nông thôn


– Đó là mục tiêu được Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đặt ra đối với việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên,Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp cho biết mục tiêu và nhiệm vụ được Tổng cục đặt ra trong năm 2020 là đào tạo nghề các cấp trình độ cho 1,43 triệu lao động nông thôn, trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 950.000 lao động nông thôn (350.000 người học nghề nông nghiệp, 640.000 người học nghề phi nông nghiệp). Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%.

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là hàng năm đào tạo nghề các trình độ cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn, trong đó hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn.

Mỗi năm sẽ đào tạo 1,5 triệu lao động nông thônNhiều học sinh nông thôn học xong lớp 9 đã chọn con đường học nghề như đầu bếp, phụ việc để theo đuổi nghề nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng các địa phương cần xây dựng, ban hành danh mục nghề đào tạo; định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí đào tạo cho từng nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra và minh chứng kèm theo để làm cơ sở đặt hàng đào tạo; rà soát, đánh giá lại hoạt động của các Trung tâm GDNN-GDTX sau sát nhập; xây dựng, phê duyệt mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn về chỉ tiêu đào tạo, nguồn lực thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng, chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong việc đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, vị trí việc làm của doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất và quy hoạt phát triển kinh tế của các Vùng/miền trong cả nước.

Đặc biệt, chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Thực hiện lồng ghép, huy động có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án để cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của Đề án để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người khuyết tật và lao động nữ.

Hải Nguyên

Sau 10 năm, hơn 9,2 triệu lao động nông thôn được học nghề các trình độSau 10 năm, hơn 9,2 triệu lao động nông thôn được học nghề các trình độ

– Theo thống kê của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ,TB&XH), sau 10 năm (2010-2019) thực hiện, đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được những kết quả tích cực.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận