Kiểm định 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền


Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh vừa hoàn thành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

4 chương trình đào tạo này gồm các ngành: Triết học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Xã hội học.

Kể từ ngày 15 – 19/10, Đoàn chuyên gia đã tập trung nghiên cứu hồ sơ minh chứng của nhà trường; phỏng vấn các bên liên quan trong và ngoài nhà trường; khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, vận hành thử một số trang thiết bị; quan sát các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của nhà trường… để có những căn cứ thực tế giúp cho việc đánh giá chính xác, khách quan; từ đó đưa ra những khuyến nghị cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. 

PGS.TS Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh đã nêu lên những điểm mạnh của 4 chương trình đào tạo tại Học viện: Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, cơ bản phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường, được thể hiện cụ thể thông qua chuẩn đầu ra; Nội dung và cấu trúc của chương trình đào tạo được thiết kế cơ bản phù hợp; các hoạt động dạy và học đa dạng; Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo; năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên được quản lý và đánh giá tương đối rõ ràng; Các chính sách và tiêu chí tuyển chọn người học được xác định cụ thể; người học được tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho học tập, rèn luyện; Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp của chương trình đào tạo có việc làm cao…

Kiểm định 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS.TS Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Học viện, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cho biết, việc kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo này nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của nhà trường, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thông qua đánh giá các chương trình đào tạo, các đơn vị, cá nhân trong học viện nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Công tác kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện cũng được nâng lên rõ rệt, nhất là đối với 4 khoa được đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học lần này.

“Học viện sẽ cùng với 4 khoa sẽ thực hiện tốt các khuyến nghị, cải tiến nâng cao chất lượng, phát huy hơn nữa các thế mạnh, khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất”, PGS.TS Phạm Minh Sơn nói.

Kiểm định 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS.TS Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh; PGS.TS Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn khảo sát phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PV

Cả nước có 260 chương trình đào tạo Đại học-Cao đẳng được kiểm địnhCả nước có 260 chương trình đào tạo Đại học-Cao đẳng được kiểm định

Tinh đến ngày cuối tháng 11, cả nước có 260 chương trình đào tạo Đại học và Cao đẳng được kiểm định.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận