Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn


Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn 22,8 – 29,25 theo thang 30, từ 33,33 đến 37,6 theo thang 40.

Theo thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy điểm chuẩn thấp nhất 22,8 xét tổ hợp A16.

Theo thang 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm cao nhất với 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26. Xếp thứ hai là chuyên ngành Lịch sử với 37,5 điểm, xét theo tổ hợp C19. Mức điểm chuẩn cao thứ ba là chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 1
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 2
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 3
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 4
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 5
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 6
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 7
Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: AJC

Điểm xét tuyển thang 30 được tính theo công thức: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có). Điểm chuẩn làm tròn đến hai chữ số thập phân

Điểm xét tuyển theo thang 40 được tính: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông sau khi nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích x 4/3 .

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn 17,25-28,6 với những ngành thang 30 điểm và 33,4-38,07 trên thang 40.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.400 chỉ tiêu cho 39 chuyên ngành, theo ba phương thức chính gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, xét học bạ Trung Học Phổ Thông và xét tuyển kết hợp.

Học phí dự kiến năm 2022 là 440.559 đồng một tín chỉ đối với hệ đại trà và hơn 1,32 triệu đồng một tín chỉ với hệ chất lượng cao.

Duy PhươngNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận