Học phí nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn


Ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn có học phí dưới 20 triệu đồng/năm. Đối với các chương trình chất lượng cao, mức học phí lên tới hơn 30 triệu đồng.

Dưới đây là học phí các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn của một số trường đại học để phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Trường Đại học Hà Nội

Năm 2020, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng Tiếng Anh) gồm hệ thường và chất lượng cao với chỉ tiêu tuyển sinh lần lượt là 100 và 50.

Ngoài ra, Trường Đại học Hà Nội còn liên kết với Trường Đại học IMC Krems (Áo) đào tạo ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành với chỉ tiêu tuyển sinh là 69.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào ngành này của trường là 32,2, trong đó Tiếng Anh nhân đôi.

Năm nay, mức học phí được trường công bố là 480 nghìn đồng/tín chỉ. Đối với hệ chất lượng cao, mức học phí là 1,3 triệu đồng/tín chỉ. Học phí các chương trình liên kết với nước ngoài được xét theo quy định riêng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh ngành Quản trị du lịch và lữ hành và ngành Quản trị khách sạn với chỉ tiêu lần lượt là 90 và 75 với các khối A01,D01,D78. Điểm trúng tuyển năm ngoái dao động từ 19,25- 24,25 theo từng tổ hợp xét tuyển.

Năm nay, hai ngành Quản trị du lịch và lữ hành và Quản trị khách sạn có cùng mức học phí 11,7 triệu đồng/năm, tương đương 270 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Năm 2020, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2 ngành là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 150 chỉ tiêu và ngành Du lịch với 420 chỉ tiêu (gồm các chuyên ngành Văn hóa du lịch với 200 chỉ tiêu; Lữ hành, hướng dẫn du lịch với 110 chỉ tiêu, Hướng dẫn du lịch quốc tế với 110 chỉ tiêu).

Điểm trúng tuyển các ngành này năm 2019 dao động từ 21-26 điểm tùy từng tổ hợp xét tuyển.

Năm nay, mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy được trường đưa ra là 247,2 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh hai ngành thuộc nhóm Du lịch – Khách sạn gồm Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với chỉ tiêu lần lượt là 60 và 120. Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào ngành Quản trị khách sạn là 25,4 và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 24,85 điểm.

Năm học 2020-2021, học phí ngành Du lịch – Khách sạn tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ 14-19 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Thương mại

Năm học 2020-2021, ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Thương mại tuyển chỉ tiêu lần lượt là 250 và 150. Năm 2019, điểm trúng tuyển vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 23 điểm và Quản trị khách sạn là 23,2 điểm.

Về mức thu học phí đối với chương trình đại trà trong năm học 2020-2021 là 15,75 triệu đồng/ năm. Học phí của chương trình chất lượng cao được trường quy định là hơn 30 triệu đồng/ năm.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm 2020, chỉ tiêu các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần lượt tuyển tuyển 180, 120 sinh viên. Điểm trúng tuyển năm ngoái của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 20,02 điểm và Quản trị khách sạn là 20,85 điểm.

Học phí các chương trình đào tạo chính quy năm ngoái của trường là 17,5 triệu đồng/năm. Những năm tiếp theo tăng không quá 10%.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Năm 2020, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tuyển 105 sinh viên với 3 tổ hợp là C00, D01 và D14. Năm 2019, ngành này của trường lấy điểm chuẩn là 25,5, cao nhất trong các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

Về mức học phí hệ đại trà, trường quy định học sinh phải đóng 204 nghìn đồng/tín chỉ. Mức học phí này có thể tăng tối đa 10% một năm.

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Năm 2020, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tuyển sinh ngành Du lịch với 50 chỉ tiêu và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với hai chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch, tổng 100 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển năm ngoái của hai ngành này lần lượt là 20 và 21,25 điểm.

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thu học phí theo tín chỉ. Học phí một năm đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo về du lịch là 11,7 triệu đồng.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Năm 2020, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tuyển sinh 3 ngành là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 120 chỉ tiêu, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống với 115 chỉ tiêu, ngành Quản trị khách sạn (ngành mới) với 50 chỉ tiêu. Tổ hợp xét tuyển của trường là A00, A01, D01, D10.

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 18 điểm, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là 20 điểm.

Học phí của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được tính theo tín chỉ với định mức là 564 nghìn đồng/tín chỉ lý thuyết và 735.000/tín chỉ thực hành. Học phí một năm học dao động khoảng từ 18-20 triệu đồng.

Trường Đại học Tài chính – Marketing

Năm 2020, Trường Đại học Tài chính – Marketing tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành Quản trị lữ hành và Quản trị tổ chức sự kiện với 140 chỉ tiêu; ngành Quản trị khách sạn chuyên ngành Quản trị khách sạn với 180 chỉ tiêu; ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống chuyên ngành Quản trị nhà hàng với 180 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2019 là 21,67 điểm; ngành Quản trị khách sạn là 22,3 điểm; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là 21,2 điểm.

Theo đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tài chính – Marketing, học phí chương trình đặc thù các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 22 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đào tạo hai ngành thuộc nhóm Du lịch – Khách sạn là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành quản trị lữ hành và Quản trị khách sạn gồm hai chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí. Tổng chỉ tiêu của hai ngành là 300.

Năm ngoái, điểm chuẩn của hai ngành này dao động từ 23,9-24,4 điểm.

Trường thu học phí theo tín chỉ, trung bình một năm khoảng 20,5 triệu đồng đối với chương trình đào tạo đại trà. 

Khoa Du lịch (Đại học Huế)

Năm 2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Du lịch năm 2020 là 1.410 chỉ tiêu, trong đó có 690 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD-ĐT với 4 ngành gồm Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; và 50 chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo mới Quản trị du lịch và khách sạn.

Mức điểm chuẩn của các ngành này dao động từ 15,5-18 điểm. Học phí được trường đưa ra là 385 nghìn đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tuyển 181 sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện), 170 em ngành Quản trị khách sạn. Điểm chuẩn hai ngành này năm ngoái là là 22,25 và 23.

Năm học 2020-2021, học phí chuyên ngành Quản trị sự kiện là 16,5 triệu đồng, còn lại 19,5 triệu đồng.

Trường Đại học Cần Thơ

Năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khối A00, A01, D01, C02 với 160 chỉ tiêu. Điểm chuẩn vào ngành này năm ngoái là 21 điểm.

Năm học 2020-2021, mức học phí được trường quy định là 11,7 triệu đồng/ tháng.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn năm 2020 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển 80 sinh viên chương trình tiêu chuẩn, 140 chương trình chất lượng cao và 40 cho chương trình học bằng Tiếng Anh. Điểm chuẩn năm ngoái của ngành này dao động từ 24-32,5 điểm.

Ngoài ra, ngành Việt Nam học gồm hai chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Du lịch và Quản lý du lịch cũng tuyển 190 chỉ tiêu. Riêng chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch tuyển thêm 140 sinh viên hệ chất lượng cao, 20 em học chương trình bằng Tiếng Anh. Năm ngoái, điểm trúng tuyển ngành Việt Nam học dao động từ 25,25-31 điểm.

Học phí năm 2020-2021 đối với chương trình tiêu chuẩn trung bình 18,5 triệu đồng, chất lượng cao 16,5 triệu đồng, học bằng Tiếng Anh 26,4 triệu đồng.

Thúy Nga

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và xét tuyển Đại học, Cao đẳngCách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Bộ GD-ĐT đã công bố mẫu Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2020. Dưới đây là hướng dẫn của Bộ về cách ghi phiếu.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận