Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020


Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc theo phương thức xét kết quả kỳ thi Trung Học Phổ Thông năm 2020.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Bách khoa:

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế:

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Trường Đại học Sư phạm:

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ: 

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: 

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn các phân hiệu, các khoa:

Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng năm 2020

Đại học Đà Nẵng quy định, điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ngành.

Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, điểm chuẩn ngành được quy về thang điểm 30.

Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

Lê Huyền – Kiều Oanh

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020

Thông tin tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng năm 2020 Báo VietNamNet cập nhật đầy đủ tin tức về các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương án xét tuyển của các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2020Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2020 xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông cao nhất 23,5 điểm.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận