Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2022


Do áp dụng phương thức và cách tính mới, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2022 từ 15,1 đến 25,66.

Đây là năm đầu tiên tám trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Thí sinh làm bài trong 180 phút, điểm tối đa là 100.

Theo cách tính điểm xét tuyển năm nay, điểm bài thi đánh giá chiếm 60% và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông 2022 chiếm 40% được quy đổi về thang 30.

Công thức cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Do áp dụng cách tính mới, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân thấp hơn năm ngoái 4-5 điểm. Ngành nghiệp vụ An ninh, áp dụng với thí sinh nữ tại địa bàn 1, tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) lấy điểm chuẩn cao nhất 25,66. Cũng nhóm thí sinh này, điểm chuẩn tại tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử) – địa bàn 3, lấy 25,3.

Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 15,1 điểm theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), áp dụng với thí sinh nam phía Bắc và 15,64 với thí sinh nam miền Nam. Đây lần lượt là hai ngưỡng đầu vào thấp nhất.

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (7860100)

Đối với Nam

TT

Địa bàn

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp C03

Tổ hợp D01

1

Địa bàn 1

19,03

19,62

20,53

20,33

2

Địa bàn 2

21,61

22,39

21,84

21,89

3

Địa bàn 3

20,06

20,92

21,63

20,96

4

Địa bàn 8

19,12

19,47

20,24

18,3

Đối với Nữ

TT

Địa bàn

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp C03

Tổ hợp D01

1

Địa bàn 1

23,88

25,66

24,92

25,30

2

Địa bàn 2

24,69

23,16

24,56

22,44

3

Địa bàn 3

22,13

24,94

25,30

24,64

Ngành An toàn thông tin (7480202)

TT

Địa bàn

Đối với Nam

Đối với Nữ

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

Tổ hợp A00

Tổ hợp A01

1

Phía Bắc

21,84

17,94

21,85

23,26

2

Phía Nam

18,89

17,67

21,22

22

Ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y – 7720101)

TT

Địa bàn

Tổ hợp B00

Ghi chú

1

Phía Bắc

15,64

Không tuyển Nữ

2

Phía Nam

15,1

*Xem điểm chuẩn các trường khác

Thí sinh dự thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân tại Học viện An ninh Nhân dân sáng 17/7. Ảnh: Ban Tuyển sinh Bộ công an

Thí sinh dự thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân tại Học viện An ninh Nhân dân sáng 17/7. Ảnh: Ban Tuyển sinh Bộ công an

Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu. Nhóm nghiệp vụ An ninh lấy 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn năm ngoái của Học viện An ninh nhân dân dao động từ 20,25-29,99 điểm.

Thanh HằngNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận