Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM


Điểm chuẩm 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 dao động 16 – 28,5 theo phương thức xét điểm thi Trung Học Phổ Thông.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin lấy mức điểm chuẩn khá đồng đều, từ 26,2 – 28,05 điểm. Kỹ thuật phần mềm là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất 29,05, kế đó là ngành Trí tuệ nhân tạo với điểm chuẩn 28. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,2 ở ngành Hệ thống thông tin tiên tiến.

Với trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, điểm chuẩn các ngành năm nay phân hóa cao. Nhóm cao nhất lên tới 26-28 điểm, nhưng nhóm thấp nhất 17.

Đại học Kinh tế Luật (UEL) – Đại học Quốc gia TP HCM, điểm chuẩn cao nhất là 27,55 thuộc về ngành Thương mại điện tử. Thấp nhất là Luật (Luật Tài chính Ngân hàng) chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp 23,4 điểm.

Duy nhất Đại học Bách khoa (HCMUT) tính điểm xét tuyển theo công thức riêng. Trường lấy điểm chuẩn cao nhất 75,99 với ngành Khoa học Máy tính, ngành có điểm thấp nhất là Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không 54,6.

Sau đây là điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM 2022:

1. Đại học Công nghệ Thông tin (QSC): 26,2 – 28,05

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM.

2. Trường Đại học Kinh tế – Luật (QSK): 23,4 – 27,55

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM

3. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM (QBS): 54,6- – 75,99

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM - 1
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM - 2

4. Đại học Khoa học Tự nhiên (QST): 17 – 28,2

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM - 4

5. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 20 – 28,5

Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM
Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 1
Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 2
Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 3
Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 4

6. Khoa Y: 19 – 26,45

Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 5

7. Trường Đại học Quốc tế: 16 – 27,5

Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 6

8. Trường Đại học An Giang: 16 – 27

Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 7
Điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM  - 8

Xem điểm chuẩn các đại học khác trên VnExpress

Năm 2022, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển sinh 21.930 chỉ tiêu, tăng 1.930 chỉ tiêu so với năm 2021, theo năm phương thức.

Các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học An Giang, Khoa Y và Khoa Chính trị – Hành chính.

Lệ ThuNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận