Điểm chuẩn 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có mức điểm chuẩn cao nhất – 29,95, kế đến là Đại học Công nghệ với mức đầu vào dao động 22-29,15.

1. Trường Đại học Công nghệ: 22-29,15

10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn
10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 1

2. Trường Đại học Y Dược: 24,25-27,3

Thêm 6 thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 2

3. Khoa Luật: 22,62-28,25

Thêm 6 thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 3

4. Trường Quản trị và Kinh doanh: 20,05-22,05

Thêm 6 thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 4

5. Trường Đại học Kinh tế: 33,05-35,33 (thang điểm 40)

Thêm 6 thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 5

6. Khoa Các khoa học liên ngành: 23,9-26,76

Thêm 6 thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 6

7. Trường Quốc tế: 20-24

Điểm chuẩn 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 7
Điểm chuẩn 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 8

8. Trường Đại học Việt Nhật: 20-21,5

10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 8

9. Đại học Khoa học Tự nhiên: 20-26,45

10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 9
10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 10

10. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 20-29,95

10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 11
10 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 12

11. Trường Đại học Giáo dục: 20,75-28,55

Điểm chuẩn 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 14

12. Trường Đại học Ngoại ngữ: 24,97-38,46

Điểm chuẩn 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 15

*Xem điểm chuẩn các trường khác

Tổng chỉ tiêu năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 13.150, trong đó 7.414 (56%) tuyển từ điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, 2.659 dành cho phương thức căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực (20%), còn lại tuyển từ các phương thức khác.

Dương TâmNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận