Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học


 – Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Do đó, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 14 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh); 134 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể 14 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc là Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang.

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

134 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thúy Nga

Thêm một trường Đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng AnhThêm một trường Đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh

– Thêm một trường đại học vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.Nguồn: Báo VietNamNet

Để lại bình luận