Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm chuẩn


Năm 2022, Đại học Bách khoa TP HCM (HCMUT) lấy điểm chuẩn cao nhất 75,99 với ngành Khoa học Máy tính – theo công thức tính điểm xét tuyển riêng của trường.

Chiều 15/9, Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức kết hợp 2022. Do đó, ngành lấy điểm cao nhất là Khoa học máy tính với 75,99 và ngành có điểm thấp nhất là Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (song ngành), 54,6.

Điểm xét tuyển của Đại học Bách khoa TP HCM được tính toán kết hợp giữa điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP HCM, điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2022 và điểm học tập Trung Học Phổ Thông.

Công thức tính cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = [Điểm ĐGNL quy đổi] x 70% + [Điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quy đổi] x 20% + [Điểm học tập Trung Học Phổ Thông] x 10%.

Trong đó: Điểm ĐGNL quy đổi = [Điểm ĐGNL] x 90/990.

Điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quy đổi = [Điểm TN Trung Học Phổ Thông theo tổ hợp đăng ký] x 3.

Điểm học tập Trung Học Phổ Thông = Tổng (Điểm tổng kết năm học học tập Trung Học Phổ Thông theo tổ hợp đăng ký) cả ba năm lớp 10, 11, 12.

Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm chuẩn
Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm chuẩn - 1
Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm chuẩn - 2

*Xem điểm chuẩn các trường khác

Năm 2022, trường Đại học Bách khoa TP HCM tuyển 5.150 chỉ tiêu cho 36 ngành đào tạo bằng năm phương thức. Mức học phí dự kiến chương trình chính quy đại trà các ngành là 27,5 triệu đồng/năm; chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao 72 triệu đồng/năm; chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật 55 triệu đồng/năm.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa TP HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là 22-28. Ngành Khoa học máy tính lấy cao nhất.

Bình MinhNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận