13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022


Đại học Huế lấy điểm chuẩn 15-26,4 cho hơn 150 ngành và nhóm ngành, trong đó Y khoa của Đại học Y Dược cao nhất.

Theo thông báo ngày 15/9 của Đại học Huế, ngành Y khoa của Đại học Y Dược lấy điểm chuẩn 26,4 theo điểm thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, cao nhất trong các ngành đào tạo của Đại học Huế. Ngành Răng Hàm Mặt cao thứ hai với 26,2 điểm. Dù vẫn có kết quả đầu vào cao nhất, điểm chuẩn hai ngành này lần lượt giảm 0,85 và 0,65 so với năm 2021.

Trường Đại học Sư phạm có một số ngành lấy điểm chuẩn 26 là Vật lý, Sư phạm Vật lý.

Mức 15 điểm – thấp nhất năm nay là điểm chuẩn một số ngành ở phân hiệu Quảng Trị, các trường như Đại học Nông lâm, Khoa học.

Điểm chuẩn các khoa, trường thành viên của Đại học Huế năm 2022 cụ thể như sau:

13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 1
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 2
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 3
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 4
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 5
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 6
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 6
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 7
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 8
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 9
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 10
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 11
13 khoa, trường của Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2022 - 12

Xem điểm chuẩn các trường khác

Năm 2022, 13 trường, khoa của Đại học Huế tuyển khoảng 14.500 sinh viên. Trong khi nhiều đại học sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển, Đại học Huế không tuyển sinh bằng phương thức này.

Năm ngoái, Đại học Huế lấy điểm chuẩn 14-27,25. Ngành Y khoa của Đại học Y Dược lấy điểm chuẩn cao nhất 27,25, kế đó là Răng Hàm Mặt 26,85.

Xét quy mô trường, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế có mức điểm chuẩn cao nhất dao động từ 23-25,75 điểm. Các khoa, trường còn lại chủ yếu lấy điểm chuẩn từ 15-20, thấp nhất là Đại học Huế tại Phân hiệu Quảng Trị, chỉ từ 14 điểm.

Thanh HằngNguồn: Báo VnExpress

Để lại bình luận